Jinyu Branch


Postal code: 300384
Address: 22nd Floor, Block B, Building 1, Xinmao Technology, No. 15 Rongyuan Road, Huayuan Industrial Zone, Nankai District, Tianjin
Tel: 86-22-58627300 ext. 601
Fax: 86-22-58627302
Contact person: Lu Zhengfei