JinDong Branch


Postal code: 215128
Address: 11th Floor, Taifeng Zhihui Building, No. 38 Jiayuan Road, Xiangcheng District, Suzhou City
Tel: 86-512-66037600, 66032658
Fax: 86-512-66030928
Contact person: Shi Xiangdong