12th Branch


Postal Code: 226200
Address: No. 67 Weiyi Road, Huilong Town, Qidong City
Tel: 86-513-83104688
Fax: 86-513-83104988
Contact person: Shen Xingchun